We know how …

de temperatuur in koel- en/of vriescellen op gewenste waarde blijft.